Hizmet Takip Programı Veri Aktarımı Uzatıldı

“HİTAP”
HİZMET TAKİP PROGRAMINA VERİ AKTARIM SÜRESİNİN UZATILMASI
HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapmakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi olan sigortalılar ile ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına tabi göreve giren sigortalıların, hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri ve intibaklarına ilişkin olarak öğrenim durumu, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, açık süresi, itibari hizmet süresi bilgileri ile ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminat bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortama aktarılması için “HİTAP”
hizmet takip programı uygulamaya konulmuştur.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ” 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı
Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında görev yapan sigortalıların bilgilerini hangi sürelerde hizmet takip programına aktarılacağına yer verilmiş, üçüncü fıkrasında ise Sosyal Güvenlik Kurumunun gerek görmesi halinde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen süreleri belirleyeceği tarihe kadar uzatabileceği, uzatmaya ilişkin duyuruyu www.sgk.gov.tr ve/veya https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adreslerinde yayınlacağı hükme bağlanmıştır.

Tebliğin yayınlandığı 14/4/2012 tarihinden itibaren hizmet takip programına yapılan veri giriş süreci ve kamu idarelerinden süre uzatım taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, Başkanlık makamının 30/6/2012 tarihli Olur’u ile veri giriş süresi 31/10/2012 tarihine kadar uzatılmış ancak, kamu idarelerinin özellikle taşra teşkilatlarında görevli personelin veri girişlerinde sıkıntı yaşandığı ve süresi içinde aktarılamadığı tespit edildiğinden Başkanlık Makamının 31/10/2012 tarihli
Olur’u ile veri aktarımı süresi son defa olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde uzatılmıştır.

Buna göre kamu idarelerinin,
a) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 31/12/2012 tarihine kadar,

b) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2012 tarihi arasında ilk defa veya tekrar atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini 28/2/2013 tarihine kadar,T.C.

c) 31/12/2012 tarihinden sonra ilk defa, tekrar veya naklen atanan sigortalıların birinci ve ikinci aşamada gönderilmesi gereken bilgilerini göreve başladıkları tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sigortalıların sisteme aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliğin yapıldığı/onaylandığı,
belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar,

d) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmış olan sigortalıların bilgilerini (emekliler ile naklen tayin olanlar hariç) 31/12/2013 tarihine kadar,programa aktarması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Hizmet Takip Programı Veri Aktarımı Uzatıldı yorumları

  • Image Description
    MisafirHİKMET BAYER
    09.09.2013

    33 yllık öğretmenim HİTAP ta 4 ay hizmet süresi gözüküyor nasıl emekli olabilirim

Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.