Nakil ve tayin durumunda HİTAP sisteminde ne yapılmalı

NAKLEN GİDEN VE NAKLEN GELEN SİGORTALI HAKKINDA HİZMET TAKİP PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, bir kamu idaresinde görev yapmakta iken görev yaptığı kamu idaresinin başka bir birimine veya başka bir kamu idaresine naklen atananların, atandığı kuruma aktarımı tarafımızdan yapılmakta idi.
Söz konusu aktarımın program üzerinden yapılması ilişkin çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır.
Personel aktarımının program üzerinden yapılabilmesi için görevden ayrıldığı kurumunun hizmet takip programının hizmet bilgileri başlığı altında yer alan hizmet cetveli alanına sigortalının naklen gittiğine dair kayıt girmesi gerekmektir.
Sigortalının naklen atandığı kurumunun hizmet takip programında T.C. kimlik numarası sorgulama yaptığında “ Nakil Giriş Ekranı” açılacak olup, nakil alan butonu seçildiğinde program sizi hizmet cetveline yönlendirecektir. Hizmet cetveline sigortalının naklen atamasına ait bilgiler girildiğinde kişi kurumunuza aktarılmış olacaktır.
Hizmet takip programına veri gönderim şekli olarak web servisi veya toplu veri gönderme yöntemini seçen Kurumlar; naklen gelen personel için hizmet cetveline kayıt gönderildiğinde, sigortalı kurumlarına aktarmış olacaktır.
Sigortalının görevden ayrıldığı kurum hizmet cetveline görevden ayrılma işlemine ait bilgi girmediği sürece, yeni görevine başladığı kurumunun sigortalıyı kurumuna aktarması mümkün olamayacaktır.
Ayrıca, sigortalılar hakkında verilen işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin Hitap programı ile bağlantısı bulunmadığından, bildirgenin verilmiş olması halinde de sigortalının bilgilerine Hitap ta ulaşılması mümkün değildir.
Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak hazırlanan 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Tebliğ’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca, naklen giden personelin naklen gittiğine ilişkin bilgisinin hizmet cetveline görevden ayrıldığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar, naklen gelen personelin bilgisinin göreve başladığı tarihi (diğer kurumun naklen giden kaydının sisteme işlenme tarihi daha ileri tarih ise bu tarih esas alınır) takip eden birinci ayın sonuna kadar programa girilmesi gerekmektedir.

Bilgilerin söz konusu sürelerde girilmemesi durumunda, Tebliğ’in “Yaptırım” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca sigortalı başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezasına muhatap olunmaması için, veri aktarımlarının hızlandırılması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir
Önemle duyurulur.
Hanci.org sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.
Hanci.org sitesini kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.